Blindkarta är ett geografispel som används för att testa och förbättra kunskap om svenska städers placering.
1. Var är staden?
Bålsta

Testa andra länder

Grundläggande geografisk information om Sverige

Sverige (officiellt Konungariket Sverige) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland, fast förbindelse över havet med Danmark via Öresundsbron i sydväst, men har även havsgräns mot Baltikum, Tyskland och Polen. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Sverige har en befolkning på över 9,8 miljoner invånare och är med en area på 447 435 km² det geografiskt femte största landet i Europa.

Huvudstad är Stockholm, landets största stad med 1,4 miljoner invånare. Därutöver finns ytterligare tre storstäder enligt Statistiska centralbyråns definition om fler än 200 000 invånare: Göteborg, Malmö och Uppsala. Omkring 85 procent av befolkningen, en ökande andel, lever i tätorter. Sverige har en låg befolkningstäthet om 21 invånare per km², med högre täthet i södra landshalvan.

Sverige är en konstitutionell monarki med parlamentarisk demokrati och utvecklad ekonomi. Landet är medlem i Förenta nationerna sedan 1946 och Europeiska unionen sedan 1995.

Sverige, traditionellt Svea rike, tidigast dokumenterat ("Swēorice") i anglosaxiska Beowulfkvädet cirka år 1000, avsåg ursprungligen ett rike av svear, en folkstam i sin tur tidigast dokumenterad av den romerske historikern Tacitus år 98 e.Kr. Riket kristnades under medeltiden och erkändes genom kung Inge den äldre av påve Gregorius VII år 1080. Sedermera omfattades både svear och götar från omkring 1160. Sverige ingick därefter i den nordiska Kalmarunionen 1397-1523. Under 1600-talets stormaktstid expanderade landet militärt, men förlorade större delen av områdena utanför skandinaviska halvön under 1700- och 1800-talen. Östra rikshalvan, sedermera Finland, förlorades till Ryska imperiet år 1809. Det senaste kriget som Sverige direkt var inblandat i var Napoleonkrigen 1814, när Sverige förlänades Norge från Danmark in i Svensk-norska unionen, en personalunion som varade till 1905.

Under 1900-talet präglades Sveriges utrikespolitik av militär alliansfrihet. Detta till trots har Sveriges försvarsmakt medverkat utländska militära operationer genom Natosamarbetet Partnerskap för fred och EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Svensk kultur utmärkes sig även som avvikande i internationella värderingsmätningar såsom extremt individualistisk och sekulär, med extremt stort förtroende för stat, politik och myndigheter.

Svensk ekonomisk politik har sedan 1900-talet utmärkt sig internationellt för sin stora högbeskattande offentliga resursfördelning av svenska folkets resurser, både inrikes och utrikes, i en blandning av socialism och marknadsekonomi, känd som "svenska modellen". Sverige hade den snabbast växande ekonomin, den högsta graden av innovation och den mest konkurrenskraftiga ekonomin i Europeiska unionen under 2010. Landet rankas tvåa i världen i tidningen The Economists "demokratiindex" (2014) och tolva i Förenta nationernas "Human Development Index" (2013). Landet är ett av Förenta nationernas största bidragsgivare och ett av få som uppfyller deras biståndsmål om över 0,7 procent av BNI.

Svensk migrationspolitik har sedan slutet av 1900-talet utmärkt sig för sin internationellt höga invandring, vilket kraftigt förändrats sedan slutet av 1900-talet. År 2008 tog Sverige emot 101 171 invandrare, år 2009 kom det 102 280 invandrare, år 2010 var siffran 98 801, år 2011 kom det 96 467, år 2012 kom det 103 059 invandrare, år 2013 kom det 115 845, år 2014 blev ett rekordår med 126 966 invandrare.